/2

Ban kiem diem ca nhan ve thuc hien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1584|Tải về: 2

phòng gd&đt đà bắc cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namtrường mầm non tân minh Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTân Minh, ngày ..... tháng ..... năm 20.....bản kiểm điểm cá nhânV/v thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Năm học: 20..... - 20..... Kính gửi: Ban chỉ đạo thự

[Ẩn quảng cáo]