Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ban kiem diem ca nhan ve thuc hien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Lượt xem:985|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

phòng gd&đt đà bắc cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namtrường mầm non tân minh Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTân Minh, ngày ..... tháng ..... năm 20.....bản kiểm điểm cá nhânV/v thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Năm học: 20..... - 20..... Kính gửi: Ban chỉ đạo thực hiện vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trường Mầm Non Tân Minh Tên tôi là: ..... Chức vụ: ..... Nhiệm vụ được giao: ..... Tôi xin tự kiểm điểm việc thực hiện vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 20..... - 20..... như sau: I/ Nhận thức của bản thân về động vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:..... II/ Tự nhận xét về việc thực hiện vận động “Học tập và làm theo...