/4

Ban kiem diem dang vien chi bo cuoi nam

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 855|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ LONG PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ THCS LONG PHƯỚC **** Long phước, ngày 7 tháng 12 năm 2009BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐánh giá chất lượng Đảng viên Kính gởi: Chi bộ THCS Long PhướcTôi tên là: LÊ THị HằNGChức vụ hiện nay: Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Long PhướcLà Đảng viên thuộc chi bộ THCS Long Phước-Đảng bộ Long phướcThực hiện công văn số…….CV/HU ngày………/11/2009 của Huyện uỷ Bến Cầu và kế hoạch số………..KH/ĐU ngày ……../11/2009 của Ban thường vụ Đảng uỷ về đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009.ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:Bản thân tự kiểm điểm vai trò trách nhiệm qua quá trình công tác thực hiện theo 4 tiêu chuẩn sau:Ưu điểm:a./ Về tư tưởng chính trị:Là một cán bộ Đảng viên, tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, đối với đường lối đổi mới của Đảng. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện...