/2

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ (CHUẨN)

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4597|Tải về: 68

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Điền Xá, ngày 30 tháng 10 năm 2011BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy: Chi bộ 5 Đảng bộ: Xã Điền XáTên tôi là: Lê Văn Hùng Diện Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1983Quê quán: Tiên Lãng – Tiên yên – Quảng NinhNơi ở hiện nay: Xóm Nương - Tiên Lãng – Tiên yên – Quảng NinhVào

[Ẩn quảng cáo]