Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ (CHUẨN)

Lượt xem:3242|Tải về:30|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Điền Xá, ngày 30 tháng 10 năm 2011BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy: Chi bộ 5 Đảng bộ: Xã Điền XáTên tôi là: Lê Văn Hùng Diện Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1983Quê quán: Tiên Lãng – Tiên yên – Quảng NinhNơi ở hiện nay: Xóm Nương - Tiên Lãng – Tiên yên – Quảng NinhVào Đảng ngày 03 tháng 11 năm 2010 tại chi bộ 5 trường PTCS Điền Xá– Đảng bộ xã Điền Xá. Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ 5 trường PTCS Điền Xá.Căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên trong năm qua, tôi tự kiểm điểm bản thân mình như sau:Ưu điểm: * Về tư tưởng chính trị:Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của...