/4

Bản kiểm diểm Đảng viên năm 2011

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 558|Tải về: 2

ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ : Trường TH Hồ Chơn Nhơn BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNNĂM 2011. I Sơ yếu lý lịch - Họ và tên : Nguyễn Thị Loan - Ngày tháng năm sinh 6 /6/1966 - Ngày vào Đảng : 21 /12/2005 Chính thức : 21/12/2006 - Nơi ỏ hiện nay : Khu phố III Thị trấn Cam Lộ .Huyện

[Ẩn quảng cáo]