/1

bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 5238|Tải về: 14

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ NĂM 2011Kính gửi: Chi bộ tổ dân phố 4 - Đảng bộ TT Quảng Phú, CưMgar Tôi tên là: HỒ SỸ LÝSinh ngày: 29 tháng 8 năm 1967 Ngày vào Đảng: Ngày 23 tháng 7 năm 2007 Ngày chính thức: Ngày 23 tháng 7 năm 2008Đơn vị công tác: Trường Nguy

[Ẩn quảng cáo]