Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/96

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO TW4

Lượt xem:153|Tải về:0|Số trang:96 | Ngày upload:18/07/2013

ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH ĐỒNG CHI ỦY TRƯỜNG THCS VĨNH ĐỒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM *************** Vĩnh Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2012.   BẢN KIỂM ĐIỂM Tự phê bình của cá nhân Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) Họ và tên : Nguyễn Đức Long. Ngày tháng năm sinh: 02 tháng 9 năm 1968. Quê quán : Xã Phùng xá huyện Mĩ Đức Thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay: Phố Bưởi Xã Hạ Bì huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình. Ngày vào đảng : 11/ 12/ 2004 Ngày chính thức: 11/12/2005. Chức vụ đảng: Đảng viên. Chức vụ Chính quyền: Tổ trưởng tổ chuyên môn. Hiện đang sinh hoạt tại : Chi bộ trường THCS xã Vĩnh Đồng . Hiện đang công tác tại trường THCS xã Vĩnh Đồng. Căn cứ Nghị quyết TW 4 ( khóa XI ), chỉ thị, kế hoạch của bộ chính trị, và các qui chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI và các văn bản hướng dẫn của các ban đảng Tỉnh ủy, Huyện ủy (các cấp khác nhau, căn cứ khác nahu), tôi xin tự kiểm điểm như sau: Phần I: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. 1. Về ưu điểm - Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước - Thẳng thắn, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. - Có lối sống giản dị, tiết kiệm, hòa đồng với mọi người trong cơ quan cũng như nơi cư trú. - Nhiệt tình giúp đỡ mọi người về một số công việc trong khả năng có thể. - Chấp hành mọi sự phân công, điều động của cấp trên. - Luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. - Rất chịu khó tìm tòi, học hỏi về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cũng như đạo đức, lối sống tốt đẹp ở mọi người xung quanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác. - Tham gia họp chi bộ đầy đủ, đóng Đảng phí đúng theo quy định. - hiện tốt 19 điều đảng viên không được làm. 2. Hạn chế, khuyết điểm - Có đôi lúc hoàn thành công việc trễ so với thời gian quy định trong một số loại hồ sơ sổ sách của cá nhân cũng như trong công tác quản lí tổ chuyên môn. - Đôi lúc chưa khéo léo trong công tác lãnh đạo tổ chuyên môn. 3. Nguyên nhân chủ quan, khách quan của ưu điểm, khuyết điểm * Nguyên nhân của ưu điểm - Bản thân đã xác định sống là để cống hiến khả năng có thể của mình cho cơ quan, cho xã hội, góp phần giáo dục, đào tạo thế hệ học sinh tương lai tốt đẹp hơn, tài giỏi hơn ở thế hệ của mình. - Có những chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, những yêu cầu của xã hội làm cho bản thân phải tự thay đổi để phù hợp với công việc của một giáo viên nên dù muốn hay không bản thân cũng phải thực hiện tốt nề nếp, đạo đức lối sống, tác phong, ngôn phong, thái độ giao tiếp ứng xử với mọi người xung quanh phải đúng mực, … - Những thay đổi về yêu cầu của công việc nên phải thích nghi, phải tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng kịp thời với sự phát triển của ngành nghề đang công tác và sự phát triển chung của toàn xã hội. * Nguyên nhân của khuyết điểm - Sắp xếp thời gian chưa hợp lí giữa công việc trường và công việc nhà. Do công việc bồi dưỡng đội tuyển cần nhiều thời gian nghiên cứu. - Do công việc của tổ chuyên môn phải chỉ đạo các thành viên làm việc do đó trong công việc chưa được khéo léo . Phần II. Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 1. Về ưu điểm - Nhiệt tình trong công tác giúp đỡ, đề cử, giới thiệu các cá nhân có khả năng, đủ đức, đủ tài vào lực lượng nòng cốt của các vị trí lãnh đạo kế cận, nhằm đưa cơ quan phát triển hơn trong thời gian tới. - Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật cao, luôn phục tùng sự phân công của cấp trên. - luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán Đảng