/96

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN THEO TW4

Upload: JackLee.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 392|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH ĐỒNG CHI ỦY TRƯỜNG THCS VĨNH ĐỒNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM *************** Vĩnh Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2012.   BẢN KIỂM ĐIỂM Tự phê bình của cá nhân Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) Họ và tên : Nguyễn Đức Long. Ngày tháng năm sinh: 02 tháng 9 năm 1968. Quê quán :

[Ẩn quảng cáo]