/3

Bản kiểm điểm quá trình công tác

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 866|Tải về: 2

Phòng GD&ĐT văn lâmTrường thcs clc dương phúc tưCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------(((-------Văn Lâm, ngày 06 tháng 11 năm 2010BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNKính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm - Phòng Nội bộ huyệnVăn Lâm - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn LâmTên tôi là: Phạm Thanh Yên Sinh ngày: 21/3/1973Chức vụ : Phó hiệu trưởngĐơn vị công tác: Trường THCS Chất lượng cao Dương Phúc Tư Trong quá trình công tác kể từ khi được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng nhà trường ngày 31 tháng 7 năm 2002 đến nay, tôi xin tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của bản thân như sau:I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:1. Công tác quản lý: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và lao động, sử dụng bảo quản cơ sở vật chất.2. Công tác giảng dạy: Qua các năm, tôi được phân...