Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bản nhận xét đảng viên

Lượt xem:242|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN TUYÊN HOÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ Trường THCS – THPT Bắc Sơn BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN ( Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010) ------------- ( *** ( ------------- Họ và tên:Nguyễn Quốc Hoan Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS-THPT Bắc Sơn Là đảng viên thuộc chi bộ Trường THCS –THPT Bắc sơn Trong quá trình công tác năm học 2009 - 2010 việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi nhận thấy mình có một số ưu khuyết điểm sau: 1.Tự kiểm điểm * Ưu điểm: Về tư tưởng chính trị: Luôn chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà Nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú sống lành mạnh, đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được quần chúng nhân dân tin tưởng Luôn cố gắng học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chất lượng trong giảng dạy và tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực trong công tác. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Giữ gìn đạo đức tác phong của người giáo viên, có lối sống lành mạnh trong sạch, gìn giữ tư cách đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Có tinh thần thực hành tiết kiệm đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tham gia thực hiện cuộc vận động của ngành và cam kết của đơn vị về cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” và “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà Giáo và tình trạng học sinh không đủ chuẩn”, chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không dược làm. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở nghị quyết, chủ trương, đường lối, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền tự do dân chủ của nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ thường xuyên với chi uỷ, đảng uỷ ở cơ sở và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, hoàn thành tốt những nhiệm vụ, công tác cấp trên giao cho Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình để kiểm tra đánh giá, kiểm điểm mình trong công việc để công tác tốt hơn. Tham gia tập huấn các lớp nghiệp vụ, chuyên môn, thay sách, đổi mới phương pháp dạy học. Làm các đồ dùng dạy học, áp dụng vào việc giảng dạy ngày giúp học sinh hiểu bài ngay tại lớp. Về tổ chức kỷ luật; Thực hiện tốt các nguyên tắc tập chung dân chủ trong đơn vị, có ý thức phê bình và tự phê bình. Chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chính sách của ngành, kế hoạch của nhà trường. Thực hiện đúng nội quy quy chế đơn vị, điều lệ công đoàn, trong tổ thực hiện đúng các quy định chuyên môn của tổ đề ra. Luôn chấp hành sự phân công, điều động, luân chuyển công tác của tổ chức, chính quyền. Tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt của đơn vị, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đầy đủ đảng phí theo quy định * Nhược điểm: Tuy nhiên tự thấy bản thân còn tồn tại nhược điểm: Tinh thần phê và tự phê bình chưa mạnh dạn, trong đấu tranh xây dựng đơn vị còn thiếu kiên quyết, chưa mạnh dạn đề xuất ý kiến với lãnh đạo và đồng nghiệp Hướng khắc phục: Mạnh dạn, thẳng thắn đề xuất ý kiến với lãnh đạo và đóng góp ý kiến đồng nghiệp. Nâng cao tình thần phê và tự phê bình nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tự xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao