/2

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ(tham khảo)

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4119|Tải về: 19

ĐẢNG ỦY XÃ ………... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS ……… ………, ngày 21 tháng 4 năm 2011BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ( của cấp ủy hoặc chi bộ nơi cán bộ sinh hoạt )I. Sơ lược về cán bộ:1. Họ và tên: 2. Ngày tháng năm sinh: 3. Nơi sinh:4. Quê quán: 5. Ngày vào Đảng: - Dự bị: - Chính thức: 6. Quá

[Ẩn quảng cáo]