/5

Bàn tay nặn bột.

Upload: DangTuanHung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 659|Tải về: 14

10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BÀN TAY NẶN BỘT VỀ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1.Học sinh quan sát một vật hoặc một hiện tượng của thế giới thực tại, gần gũi, có thể cảm nhận được và tiến hành thực nghiệm về chúng. 2. Trong quá trình học tập, học sinh lập luận và đưa ra các lý lẽ, thảo luận về các ý kiến và các k

[Ẩn quảng cáo]