Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản thành tích cá nhân

Lượt xem:352|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu IIĐơn vị……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …………Ngày…….tháng…….năm………BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (Dùng cho giáo viên)(đề nghị UBND huyện, thị, Sở GD&ĐT tặng giấy khen)Họ và tên:……………………….Nhiệm vụ được giao: -Dạy môn, lớp:………………. -Chủ nhiệm lớp:………………… -Công tác khác:………………….1-Nề nếp chuyên môn: -Số đồ dùng dạy học đã làm trong năm:………………….. -Số tiết dự giờ:…………………………Số tiết thao giảng……………2-Kết quả giảng dạy: -Tỷ lệ học sinh lên lớp (tiểu học):………………. -Tỷ lệ trung bình bộ môn (THCS, THPT):……………… -Tỷ lệ tốt nghiệp lớp chủ nhiệm:………………. -Tỷ lệ môn thi tốt nghiệp:………………. -Kết quả xếp loại lớp chủ nhiệm………….3-Công tác tự học, tự rèn:Tham gia những lớp học nào, kết quả.4-Thực hiện quy chế chuyên môn về chương trình, kiểm tra, chấm bài, hồ sơ sổ sách…5-Chấp hành quy định dạy thêm, học thêm theo Quyết định UBND tỉnh6-Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng gia đình văn hóa mới.7-Kết quả công...