Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Bản thành tích cá nhân

Mẫu IIĐơn vị……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …………Ngày…….tháng…….năm………BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (Dùng cho giáo viên)(đề nghị UBND huyện, thị, Sở GD&ĐT tặng giấy khen)Họ và tên:……………………….Nhiệm vụ được giao: -Dạy môn, lớp:………………. -Chủ nhiệm lớp:………………… -Công tác khác:………………….1-Nề nếp chuyên môn: -Số đồ dùng dạy học đã làm trong năm:………………….. -Số tiết dự giờ:…………………………Số tiết thao giảng……………2-Kết quả giảng dạy: -Tỷ lệ học sinh lên lớp (tiểu học):………………. -Tỷ lệ trung bình bộ môn (THCS, THPT):……………… -Tỷ lệ tốt nghiệp lớp chủ nhiệm:………………. -Tỷ lệ môn thi tốt nghiệp:………………. -Kết quả xếp loại lớp chủ nhiệm………….3-Công tác tự học, tự rèn:Tham gia những lớp học nào, kết quả.4-Thực hiện quy chế chuyên môn về chương trình, kiểm tra, chấm bài, hồ sơ sổ sách…5-Chấp hành quy định dạy thêm, học thêm theo Quyết định UBND tỉnh6-Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng gia đình văn hóa mới.7-Kết quả công...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:108|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: