/2

Bản thành tích cá nhân

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 633|Tải về: 4

Mẫu IIĐơn vị……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …………Ngày…….tháng…….năm………BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN (Dùng cho giáo viên)(đề nghị UBND huyện, thị, Sở GD&ĐT tặng giấy khen)Họ và tên:……………………….Nhiệm vụ được giao: -Dạy môn, lớp:………………. -Chủ nhiệm lớp:………………… -Công tác khác:…………

[Ẩn quảng cáo]