Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ban thanh tich ca nhan

Lượt xem:290|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Họ và tên: Hà Lệ Thảo Ngày sinh: 25/ 05/1983 Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán Ngày vào ngành: 10/09/2005 Đơn vị công tác: Trường PT Dân Tộc Nội Trú Quan Hoá Trong năm học 2010 - 2011, bản thân đạt được các thành tích sau đây: I. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Xác định lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Có ý thức xây dựng tập thể Hội đồng sư phạm, Công đoàn, Đoàn trường vững mạnh. Không ngừng rèn luyện, học tập nghiên cứu và thực hiện các nghị quyết của Đảng và cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung của Bộ trưởng bộ GD-ĐT. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ở cơ quan cũng như nơi sinh sống. Nghiêm chỉnh thực hiện nền nếp kỷ cương luật lao động, nội quy quy chế của trường, ngành và Bộ Giáo dục - Đào Tạo. Đảm bảo số lượng, chất lượng và giờ lao động theo luật định. Bản thân luôn tự rèn luyện đạo đức, sống giản dị lành mạnh. Giữ gìn phẩm chất danh dự, uy tín nhà giáo. Gương mẫu trước học sinh, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, tiếp thu ý kiến xây dựng của các đồng nghiệp. Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và học sinh. Trong công tác luôn trung thực, khách quan, đối xử, đánh giá công bằng với học sinh. Sống hoà nhã với đồng nghiệp, được mọi người yêu mến, tín nhiệm. II. Kết quả công tác: Thực hiện phương châm "Nhà trường - Gia đình - Xã hội" và nêu cao tin thần "Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" để giáo dục học sinh tiến bộ về mọi mặt. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, hoạt động xã hội cũng tham gia tích cực đầy đủ. Kết quả đạt được như sau: 1. Công tác giảng dạy: * Biện pháp: Thực hiện đúng quy trình năm học và nội quy nhà trường. Không ngừng học hỏi, dự giờ thăm lớp để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Soạn giảng giáo án vi tính, đầy đủ kịp thời theo phương pháp đổi mới, tận dụng tối đa thiết bị dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cũng như chuyên đề. Xây dựng hệ thống câu hỏi, đáp án, các dạng đề kiểm tra phù hợp với ba đối tượng học sinh. Chấm chữa, vào điểm khách quan đúng tiến độ, đúng quy chế. Ra vào lớp đúng giờ, không bỏ tiết bỏ giờ. Tham gia các tiết thao giảng, làm chuyên đề cấp trường. * Kết quả: Thao giảng, thanh tra được xếp loạt Tốt. Đạt danh hiệu Giáo viên có giờ dạy giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011. Có 05 Học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi huyện môn Toán và giải toán trên máy tính cầm tay Casio. Chất lượng đại trà trong chuyên môn cuối năm khá cao, trong đó tỉ lệ học sinh khá giỏi chiếm 12%. 2. Công tác chủ nhiệm: * Biện pháp: + Được phân công chủ nhiệm lớp 9B của Trường PT Dân Tộc Nội Trú Quan Hoá đạt được kết quả như sau: Thường xuyên bám lớp, nắm bắt tình hình học sinh từ đầu năm học. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Xây dựng đội ngũ tự quản năng nổ có trách nhiệm. Phối hợp với giáo viên bộ môn bồi dưỡng học sinh yếu về học lực. Cùng với giáo viên bộ môn, Đoàn, Đội, Hội phụ huynh và cha mẹ học sinh có những biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp học sinh vi phạm về đạo đức và nghỉ học. * Kết quả: Về đạo đức: 87,9 % xếp loại Tốt, 12,1% xếp loại khá Về học lực: 6,1% xếp loại Giỏi, 54,5% xếp loại Khá, 34,4% xếp loại TB Danh hiệu thi đua: Lớp Tiên tiến Xuất Sắc. 3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: * Biện pháp: Phát huy tinh thần năm sau cao hơn năm trước, chọn những học sinh có năng lực theo bộ môn, đầu tư bồi dưỡng ngay từ đầu để đạt chất lượng cao. Thường xuyên tìm tòi ở các tài liệu tham khảo, sách báo, trên mạng để