Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản thành tích cá nhân (Giáo viên Mầm non)

Lượt xem:1576|Tải về:21|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD & ĐT HẢI LĂNG TRƯỜNG MẦM NON HẢI XUÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂNNĂM HỌC: 2009-2010 Họ và tên: Nguyễn Thị Vọng Sinh ngày: 01/01/1972 Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hải Xuân. Nhiệm vụ được giao: Dạy trẻ lớp mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Trường Mầm non Hải Xuân, khu vực Duân Kinh. Qua một năm công tác, với sự nổ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chi bộ - BGH nhà trường, tập thể sư phạm nhà trường, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được một số thành tích như sau:Chính trị tư tưởng: Lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường...