/3

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 323|Tải về: 5

PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸTrường tiểu học Đồng PhúCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Chương Mỹ, ngày 27 tháng 05 năm 2011 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNăm học 2010 – 2011 Họ và tên: Nguyễn Khả Thanh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Đồng Phú, Chương Mỹ, TP Hà Nội Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy tin học khối 3, khối 4, khối 5I. TỰ ĐÁNH GIÁ: 1. Kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao:- Trong quá trình công tác giảng dạy, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được nhà trường giao cho.- Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, tham mưu với nhà trường trong công tác chuyên môn và công tác khác.- Luôn luôn chấp hành quy chế của ngành những quy định của cơ quan đơn vị, đảm bảo tốt ngày giờ...