/3

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 788|Tải về: 6

PHÒNG GD&ĐT CHƯƠNG MỸTrường tiểu học Đồng PhúCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Chương Mỹ, ngày 27 tháng 05 năm 2011 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNăm học 2010 – 2011 Họ và tên: Nguyễn Khả Thanh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Đồng Phú,

[Ẩn quảng cáo]