/2

ban tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Upload: AngelMi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1879|Tải về: 9

Mẫu số 10- KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Gáo Giồng, ngày 04 thỏng 08 năm 2011   BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Của đảng viờn dự bị Kớnh gửi: Chi ủy Nhà trường xó Gáo Giồng Đảng ủy Xã Gáo Giồng Tụi là: Nguyễn Văn Ngọc, Sinh ngày 20 thỏng 05 năm 1983 Nơi sinh: Xã Mỹ An Hưng – Huyện Lấp Vò – Tỉnh Đồng

[Ẩn quảng cáo]