/2

Ban tu kiem diem cuoi nam

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1063|Tải về: 1

Phòng GD-ĐT Tam Dương Trường THCS Hoàng Đan ----------------- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------   Bản tự kiểm điểm quá trình công tác Năm học: 2009 - 2010 a- Họ và tên: Phùng Thanh Hưng . Ngày tháng năm sinh: 12/01/1979 Chức vụ côn

[Ẩn quảng cáo]