/2

Ban tu kiem diem cuoi nam

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 718|Tải về: 0

Phòng GD-ĐT Tam Dương Trường THCS Hoàng Đan ----------------- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------   Bản tự kiểm điểm quá trình công tác Năm học: 2009 - 2010 a- Họ và tên: Phùng Thanh Hưng . Ngày tháng năm sinh: 12/01/1979 Chức vụ công tác : Giáo viên . Trường công tác: Trường THCS Hoàng Đan . Những nhiệm vụ được giao trong năm qua : + Giảng dạy môn Toán , Tin khối 9 . + Tổ trưởng Tổ KHTN. + Bồi dưỡng HSG khối 9 môn : Casio và Toán . Lương hiện đang hưởng hệ số: 3,00 , từ ngày 01 tháng 09 năm 2007 . B- Kết quả rèn luyện phấn đấu và công tác : I/ Phẩm chất đạo đức: - Luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống trung thực, giản dị đúng mực, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. II/ ý thức tổ chức , chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan : - Chấp hành tốt mọi nội qui, quy chế cơ quan. - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động III/ Chấp hành chủ trương , đường lối , chính sách của Đảng và nhà nước - Chấp hành nghiêm mọi chủ trương mọi đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. IV/ Tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan : - Có tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh V/ ý kiến tập thể đánh giá 5 nội dung trên ( phần B) ............................................................................................................................................................................................................................................................ Hiệu trưởng Đề nghị nâng bậc lương hay không trong kỳ này ................................................................. Hiệu trưởng (ký tên đóng dấu ) Ngày 07 tháng 10 năm 2010. Người tự kiểm điểm ( Ký , ghi rõ họ tên ) Phùng Thanh Hưng