Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Ban tu kiem diem cuoi nam

Phòng GD-ĐT Tam Dương Trường THCS Hoàng Đan ----------------- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------   Bản tự kiểm điểm quá trình công tác Năm học: 2009 - 2010 a- Họ và tên: Phùng Thanh Hưng . Ngày tháng năm sinh: 12/01/1979 Chức vụ công tác : Giáo viên . Trường công tác: Trường THCS Hoàng Đan . Những nhiệm vụ được giao trong năm qua : + Giảng dạy môn Toán , Tin khối 9 . + Tổ trưởng Tổ KHTN. + Bồi dưỡng HSG khối 9 môn : Casio và Toán . Lương hiện đang hưởng hệ số: 3,00 , từ ngày 01 tháng 09 năm 2007 . B- Kết quả rèn luyện phấn đấu và công tác : I/ Phẩm chất đạo đức: - Luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống trung thực, giản dị đúng mực, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. II/ ý thức tổ chức , chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế cơ quan : - Chấp hành tốt mọi nội qui, quy chế cơ quan. - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động III/ Chấp hành chủ trương , đường lối , chính sách của Đảng và nhà nước - Chấp hành nghiêm mọi chủ trương mọi đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. IV/ Tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan : - Có tinh thần đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh V/ ý kiến tập thể đánh giá 5 nội dung trên ( phần B) ............................................................................................................................................................................................................................................................ Hiệu trưởng Đề nghị nâng bậc lương hay không trong kỳ này ................................................................. Hiệu trưởng (ký tên đóng dấu ) Ngày 07 tháng 10 năm 2010. Người tự kiểm điểm ( Ký , ghi rõ họ tên ) Phùng Thanh Hưng  

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:473|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: