Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN

Lượt xem:678|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG BỘ .....CHI BỘ TRƯỜNG THCS ..... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày .... tháng .... năm 201..BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng Đảng viên Tên tôi là: .....Chức vụ hiện nay: .....Là Đảng viên thuộc chi bộ: ..... - Đảng bộ .....Đảng viên tự đánh giá chất lượng đảng viên1. Tự kiểm điểm : (Theo 4 tiêu chuẩn hướng dẫn 20-HD/BTCTW)a. Về tư tưởng chính trị: ( 4 nội dung).....b. Về phẩm chất đạo đức: (4 nội dung).....c. Về trách nhiệm với nhiệm vụ được giao: (3 nội dung).....d. Về tổ chức kỷ luật: (3 nội dung).....2. Tự phân loại:+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. + Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.+ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người tự kiểm điểm .....Ý KIẾN...