/2

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1168|Tải về: 1

ĐẢNG BỘ .....CHI BỘ TRƯỜNG THCS ..... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày .... tháng .... năm 201..BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Đánh giá chất lượng Đảng viên Tên tôi là: .....Chức vụ hiện nay: .....Là Đảng viên thuộc chi bộ: ..... - Đảng bộ .....Đảng viên tự đánh giá chất lượng đảng viên1. Tự kiểm điểm : (Theo 4 tiê

[Ẩn quảng cáo]