Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ban tu kiem diem dang vien cuoi nam

Lượt xem:939|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu 01 – KĐĐV / TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Trà Lĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Kèm theo Hướng dẫn số 03 – HDTU ngày 09 tháng 11 năm 2006) - Họ và tên: NGUYỄN LA MINH MAIChức vụ Đảng: Đảng viênChức vụ chính quyền: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường THPT Quang TrungSinh hoạt đảng tại: Chi bộ trường THPT Quang Trung Qua một năm công tác bản thân tôi tự kiểm điểm đánh giá nghiêm túc trong năm qua theo 4 nội dung cơ bản sau:1.Về tư tưởng chính trị: Trong năm qua bản thân tôi luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của đảng. Nghiêm túc, tự giác thực hiện mọi pháp luật của nhà nước đang hiện hành, đồng thời tích cực vận động gia đình, học sinh, bạn bè đồng nghiệp và bà con xóm giềng cùng thực hiện. Đối với một người đảng viên vấn đề...