/3

Ban tu kiem diem dang vien cuoi nam

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1763|Tải về: 3

Mẫu 01 – KĐĐV / TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Trà Lĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN(Kèm theo Hướng dẫn số 03 – HDTU ngày 09 tháng 11 năm 2006) - Họ và tên: NGUYỄN LA MINH MAIChức vụ Đảng: Đảng viênChức vụ chính quyền: Giáo viênĐơn vị công tác: Trường THPT Quang TrungSinh hoạt đản

[Ẩn quảng cáo]