/3

Ban tu kiem diem danh gia chat luong Dang vien nam

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1557|Tải về: 3

Đảng bộ xã cần KiệmĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ trường THCS Cần KiệmBẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN năm 2009Họ và tên: Kiều Xuân HoạChức vụ: Giáo viênSinh hoạt tại Chi bộ trường THCS Cần Kiệm Qua một năm sinh hoạt Đảng, bản thân tôi tự kiểm điểm như sau:Về tư tưởng chính trị:Luôn chấp hành tốt, viết,

[Ẩn quảng cáo]