/3

Ban tu kiem diem danh gia chat luong Dang vien nam

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1034|Tải về: 2

Đảng bộ xã cần KiệmĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ trường THCS Cần KiệmBẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN năm 2009Họ và tên: Kiều Xuân HoạChức vụ: Giáo viênSinh hoạt tại Chi bộ trường THCS Cần Kiệm Qua một năm sinh hoạt Đảng, bản thân tôi tự kiểm điểm như sau:Về tư tưởng chính trị:Luôn chấp hành tốt, viết, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối tốt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Tham gia đầy đủ các buổi học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.Về phẩm chất đạo đức, lối sống:Luôn tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, không lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách đạo đức,...