Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ban tu kiem diem doan vien

Lượt xem:1714|Tải về:16|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Họ và tên: Ngô Quang Thành Ngày tháng năm sinh : 16 – 08 - 1982 Quê quán : Đa Mai – TP.Bắc Giang – T.Bắc Giang.Chỗ ở hiện nay : Thôn Nghiêm Thôn – TT.Phố Mới – H.Quế Võ – T.Bắc Ninh.Đơn vị công tác: Trung tâm dạy nghề huyện Quế Võ.Qua quá trình phấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một Đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại Chi đoàn 26-3, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mà tôi đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.I. ƯU ĐIỂM : 1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống của bản thân : - Có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt...