/2

Ban tu kiem diem doan vien

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2446|Tải về: 23

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM Họ và tên: Ngô Quang Thành Ngày tháng năm sinh : 16 – 08 - 1982 Quê quán : Đa Mai – TP.Bắc Giang – T.Bắc Giang.Chỗ ở hiện nay : Thôn Nghiêm Thôn – TT.Phố Mới – H.Quế Võ – T.Bắc Ninh.Đơn vị công tác: Trung tâm dạy nghề huyệ

[Ẩn quảng cáo]