/2

Bản tự nhận xét đánh giá bản thân

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1632|Tải về: 7

PHÒNG GD- ĐT BÁC ÁI Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊNNăm học 2008 - 2009Họ và tên : Nguyễn Hùng Đơn vị công tác : Trường Tiểu Học Phước Tiến BNhiệm vụ được phân công : Giáo viên Tổng phụ trách đội.I.PHẨ

[Ẩn quảng cáo]