Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản tự nhận xét đánh giá bản thân

Lượt xem:1193|Tải về:4|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD- ĐT BÁC ÁI Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamTRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊNNăm học 2008 - 2009Họ và tên : Nguyễn Hùng Đơn vị công tác : Trường Tiểu Học Phước Tiến BNhiệm vụ được phân công : Giáo viên Tổng phụ trách đội.I.PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG1.Nhận thức tư tưởng chính trị -Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi luôn thực hiện tốt theo các đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Tôi luôn cố gắng phấn đấu học hỏi để có sự nhận thức đúng đắn, và hiểu biết sâu rộng hơn.2..Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:-Tôi và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước: Đóng thuế nhà đất,...