/2

Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2010

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4422|Tải về: 16

PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP Mẫu 1 : TĐG/TCTUTRƯỜNG THCS TÂN ANTân An, ngày 08 tháng 12 năm 2010BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘNăm 2010(Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ)Họ và tên : Trần Hải Dương Sinh ngày : 25 /12/1958 ; - Ngày vào Đảng CSVN : 06/10/1983 ;Công tác tại trường THCS Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang.Nhiệm vụ được giao : + Trong Đảng : Bí thư chi bộ + Chính quyền : Hiệu trưởnghiện Công văn số 13- CV/HU ngày 22/11/2010 V/v hướng dẫn bổ sung các biểu mẫu thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2010. Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi tự kiểm điểm các ưu, khuyết điểm cụ thể như sau: 1/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao :Về ưu điểm : Bản thân luôn : Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học...