/3

Bản tự nhận xét đánh giá của giáo viên

Upload: VietRex.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 457|Tải về: 0

sở giáo dục & đào tạo phú thọ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên Năm học 2011 – 2012 Họ và tên: Vũ Phong Tổ chuyên môn: KHXH Nhiệm vụ được phân công: + Giảng dạy các môn Ngữ văn 6B; 8A, B. Sau một năm phấn đấu

[Ẩn quảng cáo]