/3

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CBCC

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2047|Tải về: 9

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS TẠ BÚMẫu số 1.4Tạ Bú, ngày 11 tháng 11 năm 2010BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.Năm 2010Họ và tên: Đơn vị công tác:Chức vụ: Giáo viên.Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy.I. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (27 điểm) T

[Ẩn quảng cáo]