Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

Lượt xem:20941|Tải về:139|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT U MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Nguyễn Thái Bình Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN-CÔNG NHÂN VIÊNNăm Học 2009-2010*µ£(*Họ Và Tên: Đơn Vị Công Tác: Trường THCS Nguyễn Thái Bình Chức vụ: Giáo viênNhiệm được phân công: Giảng dạy môn Toán các lớp 9C, 9D, 8A Tổ trưởng Tổ Toán – Lý – Công nghệ I. Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống: 1.1. Nhận thức, tư tưởng, chính trị: - Luôn , yên tâm công , có lòng yêu ,mến trẻ; tin vào . - nghiêm , , ra. - nghiêm sự , phân công , có ý thức vì tập thể, , phấn vì lợi ích chung.-Luôn mẫu thực hiện vụ công dân, tích cự tham gia các hoạt chính trị xã hội. 1.2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà Nước: - Chấp...