bảng đăng ký hạ quyết tâm của chi bộ "học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1507|Tải về: 2

Đảng ủy xã Tân an ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ Trường THCS Tân an Tân an, ngày 25 tháng 01 năm 2010BẢNG ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH - Năm 2010 Kính gửi : Ban tổ chức Đảng ủy xã Tân an . Căn cứ vào kết quả chấm điểm của đoàn kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng năm 2009 Căn cứ vào hướng dẫn s

Đảng ủy xã Tân an ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ Trường THCS Tân an
Tân an, ngày 25 tháng 01 năm 2010

BẢNG ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH - Năm 2010

Kính gửi : Ban tổ chức Đảng ủy xã Tân an .

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của đoàn kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng năm 2009
Căn cứ vào hướng dẫn số 18 /HD –TC năm 2008. Chi bộ xin đăng ký quyết tâm xây dựng chi bộ trở thành Chi bộ trong sạch vững mạnh với các nội dung sau:
A-Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị :
1/Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn .
- Phấn đấu từ 98% trở lên qui động học sinh ra lớp, có 97% học sinh lên lớp thẳng, lên lớp sau khi thi lại 75% , duy trì sỉ số 97%,
Được công nhận tốt nghiệp từ 98% trở lên .
- Xây dựng nhà trường đạt trường tiên tiến
- Xây dựng quy chế dự giờ, thao hội giảng đúng quy định của ngành, làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề 01 cái / năm/GV .
- Trong công tác, đơn vị luôn đề ra kế hoạch quý, tháng,tuần một cách cụ thể công khai .
- Có quy trình khép kín trong lãnh đạo đơn vị, các bộ phận trong cơ quan hoạt động đồng bộ sau kỳ họp chi bộ.
- Có tầm nhìn về kế hoạch công tác, dự đoán, dự báo cho những năm tiếp theo .
2/Công tác chống tham nhũng lãng phí .
- Quán triệt Nghị Quyết số 14/NQ-TW, Chỉ thị 27 /CT-TW về triển khai pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, Chi bộ thực hiện Nghị Quyết lần III của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa X “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; số 107/ 2006 NĐ(CP. Trong cơ quan không để hiện tượng xảy ra dù là việc nhỏ .
- Trong điều hành cơ quan luôn thực hiện tiết kiệm: Chi đúng chi đủ theo nguyên tắc tài chánh , không để xảy ra có trường hợp xuất toán .
3/ Về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị.
- Xây dựng đội tự vệ cơ quan, phân công trực ban ngày lẫn ban đêm, các ngày lễ, ngày chủ điểm, có kế hoạch bảo quản tài sản cụ thể .
- Vận động các em học sinh đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi 17, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tham gia đóng quỹ an ninh quốc phòng, xây dựng nhà tình nghĩa tình thương và các loại quỹ khác theo quy định .
- Đảm bảo không để xảy ra mất cấp tài sản trong đơn vị .
B- Lãnh đạo công tác tư tưởng :
1/Quán triệt tuyên truyền phổ biến đường lối,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước như luật nghĩa vụ quân sự, luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy được lồng ghép vào giờ chào cờ đầu tuần, các giờ sinh hoạt chủ nhiệm theo nội dung chương trình của ngành .
2/ Lãnh đạo đơn vị quần chúng tham gia xây dựng Đảng, Đảng viên ít nhất trong một năm phải có một lần tự phê trước quần chúng, không nói và làm trái với nghị quyết, khi giải quyết công việc không đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, nắm bắt nguyện vọng của quần chúng, giải quyết các kiến nghị kịp thời .
C- Xây dựng đoàn thể vững mạnh:
1/Xây dựng đơn vị :
- Cán bộ công chức trong đơn vị không vi phạm dường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Luôn làm gương trong xóm, ấp quần chúng đang sinh sống, thực hiện tốt chỉ thị 27 /CT-TW về thực hiện nếp sống văn hóa trong lễ cưới, lễ tang .
Thực hiện quy định về nguyên tắc dân chủ ở cơ sở, công khai các nguồn quỹ của nhà trường, công khai trong xét thi đua và việc cử người đi học, đề bạt chức vụ cao hơn.
- Phấn đấu cuối năm đạt danh hiệu trường tiên tiến .
2.Xây dựng đoàn thể :
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các bộ phận đoàn thể, phấn đấu cuối năm công đoàn giữ vững danh hiệu xuất sắc vững mạnh, đoàn thanh niên tiên tiến, phong trào đội giỏi và có 5/7 tổ đạt tiên tiến, có 65% CBCC đơn vị đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên .
- Vận động thu nộp các loại bảo hiểm đúng theo qui định.
D/ Công tác xây dựng Đảng :
- Trong sinh hoạt
[Ẩn quảng cáo]