Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BANG DANG KY HOC TAP TAM GUONG

Lượt xem:643|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HIỆP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TH TÂN HIỆP B Tân Hiệp, ngày tháng năm 2012Số: /BĐK.CBBẢNG ĐĂNG KÝ“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012 của chi bộ Trường Tiểu học Tân Hiệp B Chi bộ Trường Tiểu học Tân Hiệp B đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2012 về “ Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm ngươi công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị ” cụ thể một số nội dung sau:1/Công tác triển khai học tập quán triệt:Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập quán triệt Chỉ thị số 03 CT/TW, ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 18 tháng...