Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bảng đăng ký học tập và làm theo TGĐ Đ HCM

Lượt xem:352|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Đảng bộ: Chi bộ: Cơ quan: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMNgày 30 tháng 4 năm 2010BẢN THU HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG RÈN LUYỆN, CÔNG CHỨC Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010Họ và tên: Năm sinh: ..... Công việc được giao năm 2010:……. Chức vụ trong Đảng:..... Chức vụ trong cơ quan: ………………….. Thông qua học tập nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn liền với công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp trong năm 2010; tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được thông qua nhận thức và tự liên hệ với bản thân như sau:I. Về nhận thức:1. Sau 03 năm thực hiện cuộc vận động thực hiện Cuộc vận động “Học...