/2

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Mẫu số 01-1/GTGT - Phương pháp khấu trừ thuế

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 794|Tải về: 5

Giới thiệu 1.Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ (HHDC) bán ra trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai

[Ẩn quảng cáo]