/2

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Mẫu số 01-1/GTGT - Phương pháp khấu trừ thuế

Upload: AnhNguyetPhan.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 441|Tải về: 3

Giới thiệu 1.Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ (HHDC) bán ra trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai

Xem thêm: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra - Mẫu số 01-1/GTGT - Phương pháp khấu trừ thuế
[Ẩn quảng cáo]