Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

bảng thuyết minh đồ dùng dạy học lịch sử lớp 4

Lượt xem:578|Tải về:0|Số trang:20 | Ngày upload:09/11/2012

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết Biển Đông có diện tích bao nhiêu km2, tiếp giáp với mầy nước, Việt Nam có quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng biển bao nhiêu km2, có bao nhiêu hòn đảo gần bờ và quần đảo xa bờ?Trả lời:Câu hỏi 2: Theo quy định, công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 Việt Nam có quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển nào? Đồng chí hãy cho biết khái niệm và chủ quyền pháp lý của vùng biển đó?Câu hỏi 3: Việt Nam đã ký hiệp định phân định ranh giới các vùng biển với mấy nước: ngày, tháng, năm ký và nội dung cơ bản của hiệp định đó? Vùng biển Tấy nam giáp với vùng biển của các nước nào?Câu hỏi 4: Đồng chí hãy cho biết vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Biển Đông đối...