/20

bảng thuyết minh đồ dùng dạy học lịch sử lớp 4

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 856|Tải về: 1

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết Biển Đông có diện tích bao nhiêu km2, tiếp giáp với mầy nước, Việt Nam có quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng biển bao nhiêu km2, có bao nhiêu hòn đảo gần bờ và quần đảo xa bờ?Trả lời:Câu hỏi 2: Theo quy định, công ước của Liên hiệp quốc về luật biển n

[Ẩn quảng cáo]