Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bang tong ket thuoc thu nhan biet cac chat vo co

Lượt xem:318|Tải về:4|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

BẢNG TỔNG KẾT : NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ sttChất cần nhận biếtThuốc thử Hiện tượng1 axit  bazơQuỳ tímQuỳ tím hoặc phenolphtaleinQuỳ tím  đỏQuỳ  xanh và phenol  hồng2K+Lửa đèn khí không màuK+cho ngọn lửa màu tím hồng--------------------vàng tươi-------------------da cam-------------------vàng lục---------------------đỏ tía3Iot tinh thể ()Đốt nóngThăng hoa cho hơi màu tím hồnghồ tinh bột màu xanh4Khí  (vàng lục)T/d với KI sau đócho hồ tinh bộtHồ tinh bột chuyển sang màu xanh Pt: 5Tàn đóm đỏBùng cháyCuOđen6(hơi) (khan trắng)7Cacbon (đen)Đốt cháy sau đó choqua dd cháyhơikết tủa trắng8COCuO đen, đun nóngDùng Thử khíbằng ↓trắng9Hoặcdưtrắng : CO2 + Ba(OH)2 (dư)  BaCO3↓ +H2O10(nâu đỏ)Làm nhạt màu nước brom SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 +2HBrdd KMnO4 (tím)Làm mất màu dd KMnO4Cánh hoa hồng Làm mất màu cánh hoa hồng11H2S (khí hoặc )Mùi trứng thốihoặcXuất hiện kết tủa màu đen hoặc CuSH2S + Cu2+  CuS ↓ + 2H+ H2S + Pb2+  CuS ↓+ 2H+12...