/2

Bánh chưng, bánh dày

Upload: DangKhoiVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 814|Tải về: 1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6Ngày soạn : 15/08/2010Ngày dạy: 23/08/2011Tuần 1Bài 1Tiết 2: BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY ( tự học có hướng dẫn)I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. Giúp học sinh: - Nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của truyện.- Kể tóm tắt được câu chuyện.- Giáo dục học sinh biết quý trọng những thành quả của người lao độn

[Ẩn quảng cáo]