Bảnn thành tích cá nhân đề nghị cấp kỉ niệm chương "vì thế hệ trẻ"

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 338|Tải về: 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2010 BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂNĐề nghị cấp Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:Họ và tên: Lê Mạnh Hùng Sinh ngày 29/09/1980Quê quán: Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà TĩnhNgày vào Đoàn: 26/03/1997Ngày vào Đả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liên Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2010

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị cấp Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên: Lê Mạnh Hùng
Sinh ngày 29/09/1980
Quê quán: Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Ngày vào Đoàn: 26/03/1997
Ngày vào Đảng: 23/07/2005. Ngày chính thức: 23/07/2006
Trình độ: Đại học Toán - Tin
Chức vụ, đơn vị công tác: Cấp uỷ chi bộ, Bí thư chi đoàn trường, UVBCH Đoàn xã, tổ trưởng tổ Toán – Tin Trường THCS Liên Minh.
II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Thành tích cá nhân đạt được từ năm 2002 đến 2010
TT
Năm
Chức vụ
Các danh hiệu đạt được
Cấp tặng

1
2002
- PBT chi đoàn
Giấy khen “Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
UBND xã Liên Minh


2

2003
- PBT chi đoàn
- TPT Đội
Giấy khen “Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thếu nhi”
HĐĐ Huyện Đức Thọ3


2004

- PBT chi đoàn
- TPT Đội
- Giấy khen “Có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thếu niên”
- Giấy khen “Đạt giải nhì TPT Đội giỏi cấp Huyện”
- TPT Đội giỏi cấp Huyện
UBND Huyện Đức Thọ

HĐĐ Huyện Đức thọ
HĐĐ Huyện Đức Thọ

4
2005
- UVBCH Đoàn xã
- Bí thư chi đoàn
- TPT Đội

- Giáo viên giỏi Huyện

UBND Huyên Đức Thọ


5

2006
- Cấp uỷ chi bộ
- UVBCH Đoàn xã
- Bí thư chi đoàn
- TPT Đội

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

UBND Huyên Đức Thọ


6

2007
- Cấp uỷ chi bộ
- UVBCH Đoàn xã
- Bí thư chi đoàn
- TPT Đội
- Giầy khen “Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
UBND xã Liên Minh

UBND Huyên Đức Thọ


7

2008
- Cấp uỷ chi bộ
- UVBCH Đoàn xã
- Bí thư chi đoàn
- TPT Đội
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Giấy khen “Chiến sĩ thi đua yêu nước 5 năm từ 2003 - 2008”
UBND Huyên Đức Thọ
UBND xã Liên Minh


8

2009
- Cấp uỷ chi bộ
- UVBCH Đoàn xã
- Bí thư chi đoàn
- TPT Đội

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

UBND Huyên Đức Thọ


9

2010
- Cấp uỷ chi bộ
- UVBCH Đoàn xã
- Bí thư chi đoàn
- Tổ trưởng tổ Toán - Tin

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

UBND Huyên Đức Thọ

2. Thành tích đóng góp cho phong trào của đơn vị công tác
TT
Năm
Các danh hiệu đã đat được
Cấp tặng

1
2003
Giấy khen: Liên đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
HĐĐ Huyện Đức Thọ

2
2004
Giấy khen: Liên đội hoàn thành tốt nhiệm vụ
HĐĐ Huyện Đức Thọ

3
2005
Giấy khen: Liên đội hoàn thành tốt nhiệm vụ
HĐĐ Huyện Đức Thọ

4
2006
Giấy khen: Đạt giải ba “Nét đẹp đội viên”
Phòng GD Đức Thọ & HĐĐ Huyện Đức Thọ

5
2007
 Giấy khen: Liên đội hoàn thành tốt nhiệm vụ
HĐĐ Huyện Đức Thọ

6
2008
Giấy khen: Đạt gải ba “Tiếng hát dân ca giai điệu tuổi hồng”
Phòng GD Đức Thọ & HĐĐ Huyện Đức Thọ

7
2009
Giấy khen: “Liên đội hoàn thành suất sắc nhiệm vụ”
UBND Huyên Đức Thọ

8
2010
- Giấy khen: Liên đội đạt giải nhất cuộc thi “Heo đất” cấp Huyện
- Giấy khen: “Liên đội đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu nhi năm học 2009 - 2010”
- HĐĐ Huyện Đức Thọ

- HĐĐ Tỉnh Hà Tĩnh

Trên đây là những thành tích cá nhân tôi đã đạt được trong các hoạt động đặc biệt là các phong trào thanh thiếu niên từ năm 2002 – 2010. Đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng của đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nay tôi kê khai bản thành tích này đề nghị được cấp kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ.

XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CƠ SỞ NGƯỜI KHAI KÝ
HOẶC CHÍNH QUYỀN

[Ẩn quảng cáo]