/3

Bao cao chu nhiem lop

Upload: TruongEuro.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 563|Tải về: 3

Báo cáo công tác chủ nhiệm lớp 8A3 GVCN: Trần Văn Cường Minh tân, ngày 14 tháng 09 năm 2011 I. Tình hình chung. 1. Học tập (Có tổng hợp số lần hs trốn, bỏ học chính khoá và BD). - Đa số các em có ý thức học tập cao, tuy nhiên ở một số hs còn lười học và tiếp thu bài châm (Tuyến, Đàm Dương, Thi, Hằ

[Ẩn quảng cáo]