Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bao cao chu nhiem lop

Lượt xem:219|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Báo cáo công tác chủ nhiệm lớp 8A3 GVCN: Trần Văn Cường Minh tân, ngày 14 tháng 09 năm 2011 I. Tình hình chung. 1. Học tập (Có tổng hợp số lần hs trốn, bỏ học chính khoá và BD). - Đa số các em có ý thức học tập cao, tuy nhiên ở một số hs còn lười học và tiếp thu bài châm (Tuyến, Đàm Dương, Thi, Hằng, Tâm, Mạnh, Khắc Hoàng, Huỳnh, Tiến Hoàng...). - Một số học sinh còn nghỉ học tự do (Mạnh, Huỳnh, Tâm, Kiên...). 2. Đạo đức: - Đa số các em đều có ý thức tốt, có ý thức rèn luyện đạo đức cao, tuy nhiên vẫn còn một số em ý thức rèn luyện chưa cao ( Mạnh, Tâm, Huỳnh, Vương, Vũ Hùng, Đàm Dương...) 3. Nề nếp TD – VS – LĐ - HĐTT: - Các em đều có ý thức tốt trong các hoạt động của nhà trường, tham gia các hoạt động của nhà trường nhiệt tình và đủ sĩ số. - Thực hiện tốt các buổi lao động mà nhà trường phân công. Tuy nhiên vẫn còn một số lười lao động (Mạnh, Huỳnh, Kiên....). - Vệ sinh cá nhân và vệ sinh lớp học tốt. 4. Những diễn biến bất thường. Những việc đã xử lý, chưa xử lý, biện pháp: Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường cho đến thời điểm này. II. Danh sách học sinh cá biệt. TT Họ và tên Xếp theo nhóm dạng cá biệt Dạng cá biệt Loại gì Biện pháp đã và sẽ giáo dục Theo cụ thể tùng đối tượng  1 Nguyễn Phú Mạnh Lười học, học lực yếu, trong lớp không chú ý học bài, ý thức học tập kém, hay nghỉ học tự do, không đi lao động.(Bố, Mẹ không nói được) - Thường xuyên trao đổi với gia đình. - Thường xuyên kiểm tra bài về nhà và trên lớp luôn quan tâm theo dõi. - Thường xuyên trao đổi, nói chuyện với em để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của em. - Động viên kịp thời nếu em có tiến bộ.  2 Đàm Trì Dương Lười học, học lực yếu, trong lớp không chú ý học bài, tiếp thu bài chậm, trong lớp chưa tập chung chú ý. - Thường xuyên trao đổi với gia đình. - Thường xuyên kiểm tra bài về nhà và trên lớp luôn quan tâm theo dõi. - Động viên kịp thời nếu em có tiến bộ.  3 Vũ Trọng Tuyến Lười học, học lực yếu, trong lớp không chú ý học bài - Thường xuyên trao đổi với gia đình. - Thường xuyên kiểm tra bài về nhà và trên lớp luôn quan tâm theo dõi. - Động viên kịp thời nếu em có tiến bộ.  4 Đỗ Thị ánh Thi Lười học, học lực yếu, trong lớp không chú ý học bài, tiếp thu bài chậm ,về nhà lười học bài. - Thường xuyên trao đổi với gia đình. - Thường xuyên kiểm tra bài về nhà và trên lớp luôn quan tâm theo dõi. - Động viên kịp thời nếu em có tiến bộ.  5 Phạm Thị Hằng Lười học, học lực yếu, trong lớp không chú ý học bài, tiếp thu bài chậm. - Thường xuyên trao đổi với gia đình. - Thường xuyên kiểm tra bài về nhà và trên lớp luôn quan tâm theo dõi. - Giao cho HS khá giỏi để kèm cặp chỉ bảo chỗ chưa hiểu. - Động viên