/8

Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT vào dạy học và QLGD - Hè 2009 - Bậc Tiểu học

Upload: NguyenThiThuHang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 348|Tải về: 1

CHUYÊN ĐỀ:KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠYA. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT Sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và Khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, để ngành giáo dục phổ thông đ

[Ẩn quảng cáo]