Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Báo cáo chuyên đề Ứng dụng CNTT vào dạy học và QLGD - Hè 2009 - Bậc Tiểu học

Lượt xem:212|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

CHUYÊN ĐỀ:KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠYA. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT Sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và Khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, để ngành giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần cải cách phương pháp dạy học theo hướng vận dụng CNTT và các trang thiết bị dạy học hiện đại phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng dạy học. Bộ giáo dục và Đào tạo cũng đã có những chủ trương rất cụ thể trong toàn ngành về việc ứng dụng CNTT trong công tác dạy và học. Đặc biệt năm học 2008 – 2009 được...