Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

BAO CAO Chuyen Mon

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Số: …../BC-CNBÁO CÁO TỔNG KẾT CÁ NHÂNNĂM HỌC 2010 - 2011Họ và tên: …………………………………Chuyên môn ĐT: ………………………..Công tác được giao: + Giảng dạy: ………………………………………………… + Kiêm nhiệm: ………………………………………………I. Về kỷ luật lao động:* Ngày giờ lao động: - Số buổi nghỉ: ……….; có phép: …….; không phép: ………(kể cả nhờ đồng nghiệp dạy thay)- Số buổi vắng họp: ………; có phép: ……….; không phép:…………- Số tiết được Tổ phân công dạy thay cho đồng nghiệp:…………………….………….- Đánh giá việc tham gia các hoạt động ngoại khóa:……………………………………Trong đó: + Tham gia sinh hoạt Đội (Truy bài, giữa giờ,…): …………………… + Thể dục thể thao: ………………………………………………….… + Văn nghệ: ……………………………………………………………II. Thực hiện quy chế chuyên môn:1) Hồ sơ giáo viên: (Về số lượng, chất lượng đã thực hiện đảm bảo theo Quy đinh tại văn bản số 1031/SGD&ĐT …chưa?))-...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:71|Tải về:1|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: