/2

Báo cáo công tác thư viện năm học 2011-2012

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 145|Tải về: 0

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG (TH/ THCS)     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌCNĂM HỌC … … I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC1-                 Đặc điểm, tình hình thư viện nhà trường.-                     Mặt mạnh:-                     Mặt hạn chế:2-                 Những công việc trường đã triển khai, thực hiện về công tác Thư viện trong năm học.3-                 Thành tích nổi bật, xuất sắc trong công tác Thư viện(Nêu cụ thể thành tích của đơn vị và cá nhân).4-                 Những kiến nghị và đề xuất. II. BÁO CÁO SỐ LIỆU    STTTRƯỜNG TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TÌNH HÌNH THƯ VIỆNSÁCH, BÁO, TẠP CHÍTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGKINH PHÍ (đơn vị 1000 đ)  Tổng số lớpTổng số học sinhTổng số CB-GVDanh hiệuDiện tíchSố  máy  tính  nối  mạngTổng số sách  có trong thư việnSố lượng sách bổ sungTỉ lệ sách tham  khảo/học sinhSố loại Báo, Tạp chíSố buổi  giới thiệu sách  Tổ chức kho Ngân sách Nguồn khácTổng cộng   Xuất sắcTiên tiếnĐạt  chuẩnTham khảoNghiệp vụĐóngMởVừa đóng vừa...