/2

Báo cáo của ban thanh tra nhân dân

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2434|Tải về: 25

CĐ TRƯỜNG THCS ..... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN THANH TRA NHÂN DÂN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------------- --------------***----------- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011-2012        Thực hiện luật thanh t

[Ẩn quảng cáo]