/158

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Trung Sơn

Upload: DuongThiTham.dokovn|Ngày: 23/07/2013|Lượt xem: 300|Tải về: 7

Chuyên mục:

Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục i Thanh Hoá, tháng 5 năm 2008 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN CƠ QUAN TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized E2248 V10 This EIA was prepared by Power Engineering Consulting Joint Stock Company No 4 for Trung Son Hyd