Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/29

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

BÁO CÁO HÓA SINH

MỤC LỤCCHƯƠNG I: PROTEIN 2Bài 1: PHẢN ỨNG BIURE 2Bài 2: KẾT TỦA THUẬN NGHỊCH BẰNG MUỐI TRUNG TÍNH 4Bài 3: PHƯƠNG PHÁP SORENSEN 6(Phương pháp xác định đạm formol) 6Bài 4: ĐỊNH LƯỢNGPROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL 7(Giảng trên mô hình) 7CHƯƠNG II: ENZYME 9Bài 1: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN HOẠT TÍNH CỦA ENZYME 9Bài 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT HOẠT HÓA VÀ KÌM HÃM ĐẾN HOẠT TÍNH CỦA ENZYME 10Bài 3: XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ ( -AMYLASE THEO PHƯƠNG PHÁP WOHLGEMUTH 11CHƯƠNG III: GLUCIDE 13Bài 1: PHẢN ỨNG VỚI THUỐC THỬ FEHLING 13Bài 2: PHẢN ỨNG SELIWANOFF 15Bài 3: XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ KẾ 17CHƯƠNG IV: VITAMIN 19Bài 1: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH VITAMIN A 19Bài 2: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH VITAMIN C 20Bài 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN C 21Bài 1: SỰ NHŨ TƯƠNG HÓA LIPIDE 23Bài 2: PHẢN ỨNG XÀ PHÒNG HÓA 24Bài 3: XÁC ĐỊNH CHỈ...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:7107|Tải về:129|Số trang:29

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: