/29

BÁO CÁO HÓA SINH

Upload: NguyenThiThuHang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 10147|Tải về: 168

MỤC LỤCCHƯƠNG I: PROTEIN 2Bài 1: PHẢN ỨNG BIURE 2Bài 2: KẾT TỦA THUẬN NGHỊCH BẰNG MUỐI TRUNG TÍNH 4Bài 3: PHƯƠNG PHÁP SORENSEN 6(Phương pháp xác định đạm formol) 6Bài 4: ĐỊNH LƯỢNGPROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL 7(Giảng trên mô hình) 7CHƯƠNG II: ENZYME 9Bài 1: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN HOẠT TÍNH

[Ẩn quảng cáo]