/3

BÁO CÁO HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG...

Upload: NguyenManhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 150|Tải về: 1

PHÒNG GD&ĐT KIÊN LƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS DƯƠNG HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BC-THCSDH2011 Dương Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2011BÁO CÁOCuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”Thực hiện công văn số ……….. ngày …/…/…. của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiên Lương về kế hoạch kiểm tra chéo học kì II năm học 2010-2011. Nay đơn vị trường THCS Dương Hòa thực hiện báo cáo Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” 1.Về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị. Đã triển khai để toàn thể đội ngũ CB GV CNV thực hiện nghiên cứu học tập các chuyên đề : - Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ...