/2

Báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 852|Tải về: 2

Đảng bộ phường Thanh lươngChi bộ Trường THCS Hai Bà Trưng*đảng cộng sản Việt NamThanh Lương, ngày 07 tháng 08 năm 2009Báo cáo Kết quả thẩm tra lý lịch- Họ và tên: Thái Thị Nga- Sinh ngày: 26 tháng 10 năm 1957- Đơn vị công tác: Trường THCS Hai Bà Trưng- Ngày vào Đảng: Ngày 19 tháng 05 năm 2002- Ngày chính thức: Ngày 19 tháng 05 năm 2003- Hiện đang sinh hoạt tại: Chi bộ Đảng Trường THCS Hai Bà Trưng- Được sự phân công của Chi bộ Đảng Trường THCS Hai Bà Trưng nhận nhiệm vụ kèm cặp, giúp đỡ và tiến hành thẩm tra lý lịch của quần chúng Nguyễn Thị Biênhiện đang công tác tại Trường THCS Hai Bà Trưng.Sau khi tiến hành công tác thẩm tra lý lịch, tôi xin báo cáo kết quả các nội dung cụ thể như sau: 1. Về lý lịch: Được khai đầy đủ, rõ ràng, thể hiện đầy đủ...