/55

bao cao kiem dinh chat luong 2012

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 172|Tải về: 0

CƠ QUAN CHỦ QUẢNPHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRẤN YÊNBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUÂNHUYỆN TRẤN YÊN - TỈNH YÊN BÁI HUYỆN TRẤN YÊN/ TỈNH YÊN BÁI - 2011PGD&ĐT TRẤN YÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC Minh QuânCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC Minh quânI, Mục đích Mục đích tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dụcTự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.II. nhiệm vụ trọng tâm; Thực hiện Chủ đề năm học...