Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bao cao kiem dinh chat luong tieu chuan 4

Lượt xem:392|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 4Tiêu chuẩn 4 :Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục .STTMã thông tin, minh chứngTên thông tin minh chứngSố, ngày/tháng ban hành hoặc thời điểm quan sát, phỏng vấnNơi ban hành hoặc người thực hiệnGhi chúTiêu chí 1: Nhà trường thực hiện kế hoạch thời gian năm học ,kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT ,sở GD & ĐT.1[H4.4.01.01]Kế hoạch thời gian năm học2[H4.4.01.02] .Biên bản của trường về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học3[H4.4.01.03]Kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường4[H4.4.01.04]Lịch báo giảng, sổ đầu bài, sổ gọi tên và ghi điểm, biên bản kiểm tra sổ đầu bài, sổ báo giảng, sổ gọi tên và ghi điểmTiêu chí 4:Mỗi năm học, nhà trường thực hiện tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT.5[H4.4.04.01]Kế hoạch triển khai các...