/3

Bao cao kiem dinh chat luong tieu chuan 4

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 687|Tải về: 1

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN 4Tiêu chuẩn 4 :Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục .STTMã thông tin, minh chứngTên thông tin minh chứngSố, ngày/tháng ban hành hoặc thời điểm quan sát, phỏng vấnNơi ban hành hoặc người thực hiệnGhi chúTiêu chí 1: Nhà trường thực hi

[Ẩn quảng cáo]