/57

Báo cáo: Nghiên cứu quan hệ sinh thái giữa các loài thực vật thân gỗ nhằm phục hồi rừng Khộp theo mục tiêu đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam

Upload: DuongThiTham.dokovn|Ngày: 23/07/2013|Lượt xem: 187|Tải về: 3

Chuyên mục:

Nghiên Nagao (K n cứu qua phục hồi tại Vườn Ngư Tư Natural Chương B Kết quả ngh n hệ sinh rừng Khộ n quốc gia ười thực h vấn nghiê Đ Enviro trình tài t BÁO C hiên cứu 2 thái giữa ộp theo mụ Yok Đôn, iện: ThS C n cứu: PG ăk Lăk, Vi Tháng 4, onment rợ nghiên CÁO năm 2005 các loài t ục tiêu đa , tỉnh Đăk Cao Thị Lý GS TS Bảo iệt Nam 2007 Founda n cứu 5 - 2006) hực vật th dạng sinh Lăk, Việt ý o Huy ation hân gỗ nh h học Nam ằm 2 Các từ viết tắt trong báo cáo D 1,3 : Đường kính cây đo ở vị trí