/7

báo cáo phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1707|Tải về: 7

HUYỆN M’ĐRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMGIÁO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 07/ BC- M’đrăk, ngày 25.tháng 10 năm 2008BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG 3 NĂM 2006- 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 200

[Ẩn quảng cáo]