/4

Bao cao so ket 3 nam hoc tap lam theo tam guong .. cua to chuyen mon

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 745|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNGTỔ : ……………………………..-----------------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------------Đam Rông, ngày tháng 12 năm 2009BÁO CÁOSơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Kính gửi : Ban

[Ẩn quảng cáo]