Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bao cao so ket 3 nam hoc tap lam theo tam guong .. cua to chuyen mon

Lượt xem:416|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNGTỔ : ……………………………..-----------------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------------Đam Rông, ngày tháng 12 năm 2009BÁO CÁOSơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Kính gửi : Ban lãnh đạo trường THCS Đạ M’rôngThực hiện kế hoạch số 15/KH-PGD ngày 11/11/2009 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện kế hoạch số 29/KH-ĐMR ngày 01/12/2009 của trường THCS Đạ M’rông về kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Nay tổ …………………………………… báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động với các nội dung như sau:I. Đặc điểm tình...