/6

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện ... Hồ Chí Minh

Upload: HexaLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 291|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG * Số : 04 - BC/BCĐ LT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đạ tông, ngày 5 tháng 10 năm 2010   BÁO CÁO Tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Căn cứ vào Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 16 thán

[Ẩn quảng cáo]