/7

bao cao so ket hoc ki 1

Upload: BiLa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 284|Tải về: 0

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT QUANG TRUNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 13 /THPT QT ------------ Diễn Châu, ngày 12 tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 - 2012 ------------- A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I . I . TÌNH HÌNH HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN. 1. Tình hình học sinh. + Tổng số học sinh đầu năm học: 956 HS, cuối HKI là 944 HS. Trong đó: lớp 10 có 6 lớp, 273 HS; lớp 11 có 7 lớp, 336 HS; lớp 12 có 7 lớp, 335 . - Số HS bỏ học trong HK1: 12HS,. + Nguyên nhân học sinh giảm: hầu hết HS học quá yếu không theo kịp nên bỏ học và một số học sinh do điều kiện gia đình còn khó khăn.. + Trong HKI có 35 HS được Hội khuyến học trường đề nghị cấp học bổng với số tiền gần 10 triệu đồng, nhiều HS được Chi hội Khuyễn học trường vận động giúp đỡ. 2. Tình hình Giáo viên-Nhân viên. Học kỳ I vừa qua Công tác nhân sự ổn định, không có sự thay đổi. II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG. Đối với học sinh, Học kỳ I vừa qua nhà trường quán triệt đầy đủ các văn bản pháp quy nhằm giáo dục đạo đức, hạnh kiểm cho HS (cụ thể như: nội quy nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của học sinh, đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh, quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, quán triệt thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 5 nội dung, triển khai xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực . . .). Ngoài ra, nhà trường duy trì tốt nề nếp sinh hoạt tiết chủ nhiệm, cải tiến sinh hoạt tiết chào cờ nhằm thu hút học sinh tham gia hoạt động. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong học sinh, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nề nếp quy định, kịp thời chấn chỉnh các sai trái trong học sinh. Đối với CB-GV-NV, nhà trường thường xuyên quán triệt công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ, qua đó giúp mỗi CB-GV-NV nhận thức tốt về nhiệm vụ của mình và thực hiện tốt công việc được phân công, thực hiện tốt chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nhà trường luôn vận động CB-GV-NV tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện các cuộc vận động do ngành, do địa phương tổ chức. Theo chỉ đạo cấp trên, vừa qua Chi bộ, nhà trường và công đoàn tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các CB-GV-NV qua đây rút nhiều bài học kinh nghiệm cho việc thực hiện lề lối làm việc, nề nếp giảng dạy và sinh hoạt thường ngày. Nhìn chung trong Học kỳ I vừa qua toàn trường có cố gắng thực hiện kế hoạch đề ra. Chất lượng nhiều mặt hoạt động có kết quả tốt, những thành tích nổi bậc là: - Nền nếp học sinh ổn định, đa số học sinh chấp hành tốt nội quy, số học sinh vi phạm kỷ luật ít hơn những năm trước. - Chất lượng học sinh có tiến bộ, số học sinh đạt khá về học lực tăng hơn và tỷ lệ học sinh yếu kém giảm hơn trước. - Việc giảng dạy của giáo viên đi vào nề nếp, công tác chuyên môn thực hiện nghiêm túc. - Tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ có chất lượng. - Công tác kiểm tra nội bộ trong trường thực hiện nghiêm túc. - Tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan được phát huy. Tuy nhiên trong HK I vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm: + Thái độ học tập của một số học sinh còn thụ động, nhiều HS lười học. + Một số học sinh còn vi phạm quy chế thi, vi phạm nề nếp nội quy, phạm kỷ luật phải bị đưa ra Hội đồng kỷ luật của trường (14HS). Đánh giá kết quả: - Có khá nhiều học sinh của trường đã chấp hành tốt nội quy, có tiến bộ trong học tập, ý thức rèn luyện tốt. Tuy nhiên vẫn còn không ít HS do học yếu quá nên còn ham chơi hơn ham học, ý thức rèn luyện và học tập của một số HS chưa tốt. - Hầu hết CB-GV-NV chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; chấp hành tốt ngày giờ công, hoàn thành tốt công việc được phân công, không có hiện tượng giáo viên vi phạm