/2

Báo cáo sơ kết lớp

Upload: EagleMan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 338|Tải về: 0

SỞ GD-ĐT AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT ĐỨC TRÍ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ------------ Tân châu, ngày 02 tháng 01 năm 2010 BÁO CÁO SƠ KẾT HKI - LỚP 11A6 Năm học: 2009 – 2010 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1/ Số liệu: + Số học sinh đầu năm : 33 Trong đó nữ: 12 + Số học

[Ẩn quảng cáo]